Home

Sungazing groep in EdeSungazing, zonnestaren, is een oeroude genezingsmethode middels het toelaten van direct zonlicht via de ogen. Deze methode werd van oudsher al toegepast door oorspronkelijke bewoners en religies. Voorbeelden hiervan zijn de Essenen, binnen het hindoeïsme, de Maya’s, Lakota’s, Inca’s en in het oude Griekenland en Egypte.

Het bewust in contact zijn met de zon en zonlicht voor bewustzijn, gezondheid en geluk, is gaandeweg ‘uit het zicht’ van de mens geraakt. De belangrijkste oorzaak is het feit dat we steeds meer binnen zijn gaan wonen, werken en leven. Dit heeft een belangrijke impact gehad op ons bewustzijn, ons leven en daarmee onze gezondheid. Het verband tussen hedendaagse ziektebeelden en zonlicht wordt steeds concreter. De zon wordt vanuit de wetenschap steeds meer als het goedkoopste medicijn van de 21e eeuw beschouwd.

Zie het artikel in Spiegelbeeld, van voorjaar 2013.

Oorspronkelijke bewoners en religies stelden de zon en het zonlicht centraal in hun leven. De zon werd gezien als de bron van bewust leven en genezen en daarmee als ‘dè voedingsbodem’ van ons bestaan op aarde. Als mensheid koesteren we diep van binnen een verlangen naar contact met zonlicht en de zon. De technieken, methoden en mogelijkheden zijn eenvoudig, voor iedereen, logisch en vertrouwd, zelfs bij bewolking. Juist dan is het voor de mens van belang de wegen te vinden zonlicht op andere wijze tot zich te nemen, omwille van gezondheid en bewustzijn.

 Sungazing Zandvoort met Vital Places, juni 2012

Sungazing is een zeer krachtige techniek en kent een toenemende belangstelling. Binnen het hindoeïsme is het een yogatechniek (surya yoga). Tienduizenden mensen over de wereld beoefenen deze techniek. In Nederland en België zijn er duizenden mensen die deze techniek regelmatig beoefenen of beoefend hebben. Bij sungazing wordt er direct in de zon gekeken, op de meest veilige en effectieve momenten, mèt ondersteuning van de essentiële technieken en toepassingen.

Sungazing wordt toegepast vanuit verschillende overwegingen:
–  het ‘verlichten’ van fysieke ziektebeelden, zoals beperkingen en pijn;
–  het ‘verlichten’ van depressiviteit en omgaan met depressiviteit;
–  het afremmen en mogelijk keren van uiteenlopende ziektebeelden;
–  het regenereren (verjongen) van het lichaam;
–  sneller genezen van genezingsprocessen;
–  het verminderen van het gebruik van medicijnen;
–  preventief gezonder èn ouder worden;
–  op natuurlijke wijze substantiële bewustzijnsverruiming ervaren, en
–  voor een gelukkiger, duurzamer en natuurlijker leven.

Door middel van contact leren maken met zonlicht, kan persoonlijk geluk stapsgewijs en direct waarneembaar gerealiseerd worden. Sungazing is een techniek die maatschappelijk en wereldwijd een wending kan geven aan crises, oorlogen, epidemieën en hongersnood. Daarnaast helpt de techniek bewust te worden van de meest basale manier van leven die men van binnenuit leert toe te passen en te integreren in het dagelijks leven.

‘In de zon kijken’, is niet zonder gevaar. Dit dient ervaringsgericht opgebouwd te worden. Het wordt ten sterkste aangeraden een natuurarts geregeld te raadplegen. Van belang is het totaal mens-zijn en de veranderingen die onder invloed van licht plaatsvinden, te monitoren. Hierdoor worden de veranderingen vanuit ‘oorzaak en gevolg’, nauwlettend gevolgd en op ondersteunende wijze bijgestuurd.

Ron van Dijen heeft deze techniek vanaf 2006 toegepast Het boek ‘Sungazing’ bevat alle benodigde informatie en ervaringen. Gedreven vanuit chronische pijnklachten (reuma en depressiviteit) en de wens om geheel natuurlijk te genezen, beschrijf hij zijn ervaringen en de veranderingsprocessen.

We zijn grootgebracht vanuit de gedachte dat in-/direct “in de zon kijken” gevaarlijk is. En daarmee is de basis gelegd voor de afname in gezondheid en bewustzijn van de mensheid. De vele aspecten en effecten door Sungazing worden begrijpelijk en eenvoudig uiteengezet. Uitgangspunt bij het beoefenen van de techniek is vooral het trouw blijven aan het eigen gevoel.

Op diverse locaties in Nederland en België worden lezingen georganiseerd. Daarnaast begeleidt hij mensen die individueel begeleiding wensen bij een leven gericht op basis van zonlicht. Tevens worden eendaagse workshops georganiseerd waarin een natuurlijke genezing en leefwijze op basis van zonlicht praktisch uiteengezet wordt en de ervaringen gedeeld worden.

Opmerking: eerder gemaakte video-opnamen tonen zijn lichaam in een continue herstelfase. Hiermee wordt bewust gekozen om zijn genezingsproces en ontwikkeling realistisch weer te geven.

volgende pagina