Ademhalingstechieken

Op de juiste manier ademhalen is een hele opgave. Vaak denken wij dat we goed ademhalen; de realiteit is anders. Er is een oud gezegde:

“Daar waar adem is in het lichaam, kan geen ziekte zijn”

Op de juiste manier ademhalen opent het lichaam om (zon-)licht en energie makkelijker en dieper binnen te laten komen. Deze stroming dient ook geaard te worden, waardoor er meer innerlijke kracht kan ontstaan. Hierdoor ontstaat er meer evenwicht tussen enerzijds een toename van licht en anderzijds een verruiming in de opname van energie (flow). Een toenemende en daarmee een “ongekende” vrijheidbeleving is het resultaat.

In de afgelopen 15 jaar heb ik dagelijks vele ademhalingstechnieken bewust toegepast en hiervan een eenvoudige en stapsgewijze compilaties gemaakt op basis van oude Oosterse en Egyptische methoden. In het begin is aandacht van belang. Al snel wordt duidelijk dat bewust ademhalen een kwestie van tijd is en eenvoudig kan worden toegepast tijdens dagelijkse situaties. Hiermee wordt een belangrijke basis gelegd voor meer gezondheid en innerlijke rijkdom en geluk.