Biofotonen

Het is wetenschappelijk bewezen wat we altijd al wisten. De mens is een wezen van licht. Dit innerlijk licht is de essentie van vele eeuwenoude genezingsvormen waarvan de wortels zich bevinden in het concept dat licht, kracht of energie stroomt in een gezond persoon of organisme. Het lijkt erop dat wetenschap en spiritualiteit dichter tot elkaar komen door de ontdekking van en onderzoek naar biofotonen.

Fysisch gezien is er geen enkel verschil tussen fotonen en biofotonen. Het zijn gewoon lichtdeeltjes. Het voorvoegsel ‘bio’ wil alleen zeggen dat de bron van het foton geen mechanisch, maar een biologisch systeem is. Bio betekent in het Grieks leven en foton betekent licht. Biofoton staat voor het levenslicht; licht dat wordt uitgezonden door levend weefsel.

De totale energie die een gemiddelde Europeaan gedurende 24 uur afstraalt, bedraagt zo’n 7500 kcal. De gemiddelde energieopname door voeding bedraagt slechts zo’n 2500 kcal. Het energieverschil moet door de omgevingsstraling worden aangevuld. De zon met haar veranderlijke activiteiten is de belangrijkste bron van deze energie.

Het punt is dat je licht bent, je eet licht via je voedsel en krijgt het direct binnen via de zon. Je verwerkt het niet alleen op fysiek niveau maar ook op andere subtielere niveaus, binnen je energievelden. De cellen stralen niet alleen licht uit, ze nemen ook licht op en slaan het op. De kwantiteit en kwaliteit van de biofotonen in je cellen neemt toe door een hogere opname en door een verminderde uitstraling.

Zonlicht en levende voeding fungeren als krachtige donors van biofotonen. Voor het lichaam geldt dan hoe meer lichtenergie het kan opslaan uit zonlicht en voedsel, hoe krachtiger het biofotonenveld, en des te meer energie er beschikbaar is voor genezingsprocessen. Door het biofotonenveld te versterken, zal de zelfgenezing onmiddellijk beginnen.

Een verhoogde inname van biofotonen geeft je extra energie door het verlies aan omgevings- en levensstress te compenseren; herstelt je lichamelijke en geestelijke gezondheid; transformeren van emotionele blokkades en het leidt tot verlichting. Je lichaam heeft alleen informatie en energie nodig om het te helpen. Dit is iets wat je jezelf kunt geven.

Door de geschiedenis heen, geloofden Egyptenaren, Hopi’s, Indiërs, Maya, Azteken en Chinezen, dat de zon hun collectief gedrag beïnvloedde. De hoeveelheid zonne-energie die er op de aarde wordt opgevangen is niet altijd evenveel het het neemt toe en af met de verschillende cycli wat je fysieke gesteldheid en je emoties beinvloed. In de zomer heb je een beter humeur, meer energie en minder honger. In de winter kun je je somber, prikkelbaar en moe voelen. Naast de meest bekende cycli van dag en nacht; zomer en winter zijn er o.a. de zonneactiviteitcyclus van elf jaar; en de donkere en gouden tijden. Het zonlicht heeft zelfs invloed op bijv. uitbarstingen van creativiteit, onderdrukkingen, rellen en oorlogen.

Hoe verkrijg jij zoveel mogelijk zonne-energie? De kwantiteit en kwaliteit kun jij verhogen door te eten, drinken, ademen en verteren. Je lichaam is bovendien in staat fotonen op te nemen uit zonlicht via de ogen en de huid.

De aarde krijgt haar energie van de zon. Fotonen afkomstig van de zon zijn een bron van leven, die planten en daarmee alle andere levensvormen voeden. Planten zetten eenhonderdste van de zonne-energie in eetbare stoffen om. De fotosynthese is het proces om zonne-energie te oogsten. Planten zijn daarmee een onmisbare schakel tussen de zon en het leven op aarde. Zij transformeren het zonlicht tot eetbaar en verteerbaar licht en leggen het vast in allerlei stoffen, waardoor ze kunnen groeien en reserves kunnen aanleggen in hun zaden en vruchten. Het zonlicht wordt daarmee opgeslagen in de plant. Planten zijn de belangrijkste voedselleveranciers van vele wezens.

De mens neemt deze opgeslagen fotonenergie uit zijn voeding voortdurend in zich op. Bij het verteren komt licht weer vrij. ‘Je eet licht’. Het is dan ook de lichtkwaliteit en -kwantiteit van het eten die mede bepaalt hoe ge-zon-d voedsel is. In het algemeen geldt dat een voedsel meer levensenergie bevat als het op de meest natuurlijke manier tot stand is gekomen en het vers en onverwerkt is. Je hoeft niet méér groenten en fruit te eten maar van een betere energetische kwaliteit.

Wanneer je je hierin verdiept kun je rekening houden met de heersende energiestroom. Tekorten in je energie kun je aanvullen en een teveel op een aangename manier omzetten. Dit is de globale bewustzijnverschuiving een kans om keuzes te maken die uit het hart komen, met meer bewustzijn, eerbied, liefde en medeleven.

Meer lezen? Bestel het Ankertje ‘Biofotonen’  geschreven door Yvonne Sangen en Karin Tazelaar via bruna.nl

Biofotonen Ankertje SangenTazelaar

In contact komen met een biofotonen therapeute waar ik zelf biofotonentherapie met succes heb toegepast? Zie hier: http://www.biophotonen-healing.nl/default.html