Workshop “Contact maken met zonlicht”

Deze eendaagse workshop staat in het teken om optimaal contact te maken met natuurlijk zonlicht ten behoeve van:
1) genezing,
2) verjonging (regeneratie), en
3) verlichting. 

Juist en vooral in de winter is het leren contact maken met natuurlijk zonlicht van belang!

Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen die ieder in het contact maken met zonlicht ervaart. Denk hierbij aan de veranderingen in:
1) ziektebeelden (merkbaar minder pijn, meer bewegingsvrijheid, afname/verandering van het ziektebeeld, etc..)
2) psychische veranderingen (verschuiven van kaders, minder starheid, meer vertrouwen)  
3) hoe verjonging zichtbaar is en onder invloed van zonlicht verder te ont-wikkelen
3) het mens-zijn: van mens alleen, naar een eenheidsbewustzijn en deel zijn, al-één zijn met het universum (onsterfelijkheid)
4) voeding (hoe vinden de stappen van lichter voeden plaats en waar op te letten), hoe hier mee om te gaan naar de omgeving, tijdens etentjes, etc..
5) het leven in en rondom het huis, op weg naar duurzaamheid
6) sociale contacten: hoe behoudt je contact met de omgeving als jij verandert? Hoe creëer je en beleef je ruimte in nieuwe contacten? Hoe omgaan met afgunst en jaloezie?
7) Werk en samenleving: van werk naar beroep naar roeping, van gezondheid naar gezondenheid. 

Er is veel aandacht voor de persoonlijke situatie. De groepen bestaan maximaal uit 8 personen. Ervaring met Sungazing (minimaal 5 minuten) is gewenst.

De workshops worden gegeven in Sprang-Capelle (vlakbij de Efteling).
Kosten: € 44,00 (inclusief  koffie en thee)
Neem zelf je eigen eten voor deze dag mee
Data: zie het lezingen overzicht hier
Opgave: via onderstaand formulier of email: info@sungazing.eu

Zelf een workshop over Sungazing organiseren?

Indien je zelf een workshop wilt organiseren bij jou op locatie, neem contact op via onderstaand contactformulier of via: info@sungazing.eu.

[clean-contact]