Copyright

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.

In Nederland is er sinds 1912 een auteurswet, die later door middel van de Berner Conventie geharmoniseerd is met de auteurswetten van de rest van Europa.
Volgens de Berner Conventie is een werk automatisch beschermd door het auteursrecht, ook als er geen expliciete claim of zelfs maar een vermelding van de naam van de auteur op aanwezig is. De conventie is in 160 landen van kracht, waaronder in Nederland (sinds 1912).

De informatie van deze website mag in zijn geheel doorgegeven worden, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en de auteur en www.sungazing.nl/test als bron vermeld worden.

Wilt u deze informatie publiceren in een blad of op een website; stuur ons een mail via het contactformulier met het “verzoek om toestemming voor publicatie”.