Hans van den Braak, natuurgeneeskundige

(Uit het boek Sungazing):

“Sinds 33 jaar heb ik een praktijk in homeopathie en natuurgeneeskunde. Ik herinner me nog goed dat Ron begin 2005 voor de eerste keer bij mij kwam, een lichamelijk en geestelijk gebroken mens met extreem veel pijnklachten in botten en gewrichten en psychisch dermate belast dat ik al snel moest denken aan een ernstige posttraumatische stressstoornis.

Dit alles kwam nog meer aan de oppervlakte tijdens een ernstige burn-out op zijn 33e, waarbij hij alles kwijtraakte om alleen zichzelf over te houden. Nu is het mij ook vanuit mijn persoonlijke ervaring met de levensloop van mensen bekend dat in dit levensjaar de geestelijke ik naar boven komt, waardoor iemand met zichzelf wordt geconfronteerd. Ron startte een zoektocht langs vele helpers, die allemaal hun bijdrage leverden aan zijn genezing en inzicht, voordat hij bij mij kwam.

Het heeft, al werkende aan zijn gezondheid, best veel moeite gekost om hem het vertrouwen in zichzelf weer te laten voelen en in zichzelf te laten groeien, zodat hij dwars door alle lichamelijke en psychische pijnen heen door kon gaan op de weg om zichzelf te her-ont-dekken. Hiervoor waren vele metingen nodig met SCIO-apparatuur, die het lichaam op vele duizenden punten en op alle denkbare niveaus meet. Daarbij worden tekorten, storingen, allergieën, virussen, erfelijke belasting et cetera zichtbaar. Deze kunnen met elkaar in verband worden gebracht, zodat niet alleen zichtbaar wordt op welke punten het lichaam supplementen nodig heeft of stimulerende preparaten die organen en systemen aansturen, maar ook op welke punten men van gewoonten moet veranderen voor een sneller of zelfs mogelijk herstel.

Jarenlang hebben we er samen aan gewerkt om duidelijkheid te krijgen over de taal van zijn lichaam, waarbij steeds meer op de voorgrond kwam dat de unieke mens die Ron is zich als in een zeer pijnlijk geboorteproces aan het manifesteren was. Langzamerhand werd zijn leven leefbaarder en kwam de moed terug om overal doorheen te gaan, ja, zelfs de moed om te leven en nog eens van binnenuit ook, want een andere weg was er niet meer voor Ron.

Toen Ron met sungazen bezig ging, werd me gaandeweg duidelijk dat hij sneller dan ik verwachtte herstelde van allerlei klachten, zelfs op diep niveau, en dat hij minder aanvullingen en ook minder bijsturing nodig had, waardoor ik steeds minder hoefde te doen.

Maar het opmerkelijkste vond ik nog wel dat de zon in Ron ging stralen, waardoor hij als geestelijk wezen oplichtte en als vanzelfsprekend de totale verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en zijn hele leven ging nemen en dit vervolgens ook naar anderen ging uitstralen. Dit was voor mij duidelijk het geschenk van de zon: de kou verdween uit zijn lichaam, het hart en de epifyse (beide belangrijke centra in het lichaam) gingen veel beter werken, waardoor de doorbloeding en onder andere de mineraalopname verbeterden, de zenuwen gingen beter werken en er werden meer neurotransmitters aangemaakt. Allemaal punten die met de SCIO-apparatuur zichtbaar werden.

Maar nog liever zou ik zeggen dat Ron de voor iedereen klaarliggende mogelijkheid heeft aangegrepen om datgene waardoor wij het leven hebben echt in zijn wezen binnen te laten: de zon.

Ik wil dan ook graag een woord van dank uitspreken voor het feit dat Ron niet alleen alle soms moeilijk vindbare informatie voor dit boek bij elkaar heeft gezocht, maar dat hij die, aangevuld met zijn eigen ervaringen, op een betrouwbare manier aan de mensheid wil aanbieden.”

Hans van den Braak, natuurgeneeskundige (☨ 2016)

Missie Ron van Dijen