“Leven van licht”

Van jongs af aan stond zonlicht centraal in mijn leven. 35 Jaar later, ruim 10 jaar geleden, ben ik bewust met zonlicht gaan experimenteren vanuit de ziektebeelden toentertijd. Wat ik niet kon bevroeden was dat ik steeds meer in contact kwam met een nieuwe levenswijze, waarin “leven op basis van (zon-)licht” zich openbaarden. Zelfs als zonlicht tijdelijk door bewolking afwezig is…

Zonlicht is naast de bron van al het leven, een energiebron waarmee wij mensen ons kunnen voeden, genezen, verwarmen en inspireren… 

Zonlicht maakt het mogelijk om ons eigen bio-ritme te herstellen, waarin energie is en blijft zonder dat het verloren gaat. Energie die ons voedt, activeert en regenereert. 

Invloeden, zoals: afkomst, opvattingen en levenswijze hebben er toe geleid dat we ons (onbewust) meer hebben afgescheiden van de potenties van zonlicht. Een toenemend bewustzijn van vrijheid is één van de ervaringen. Het boek ”Sungazing” is daarin een basis, een opstap, waarmee de weg zich vanzelf ontvouwd. 

Leven van licht is een innerlijk proces waarin een gelukzalige toestand bereikt kan worden. Leven van licht zal de polarisatie van het leven bewuster begeleiden naar het centrum van het bestaan. Leven van licht is een ervaringsgerichte methode die voorbij gaat aan de wetenschap (kennis) en die een appèl doet op ons innerlijke en intuïtieve vermogen (weten). Dit vermogen wordt door het contact met zonlicht en de mate van overgave, geactiveerd. In den beginne was het immers een bewust(er) deel van onze eigen natuur.

Leven van licht kent een “ont-knoping”, een “ont-moeten”, waarin de alchemie van leven inzichtelijk wordt. Hierin zal o.a. natuurlijk en duurzaam leven weer onderdeel worden van onze eigen natuur …