Lezingen gegeven bij Patiënten Verenigingen

PAL (Poly Artrose Lotgenoten) Maarssen: zie verslag en aanbeveling
RPV Hilversum: zie aanbeveling
RPV Zutphen e.o.: zie verslag 
RPV Leeuwarden: zie verslag en video hieronder: