Sungazing techniek

Sungazing bestaat uit een serie handelingen en eenvoudige ondersteunende technieken. Deze dragen bij aan een verantwoorde wijze van zonlichtopname middels de ogen, alsmede een goede doorwerking van het zonlicht en veranderingen in het lichaam en de geest.

Het gaat hierbij o.a. om het drinken van zonlichtwater (water opgeladen door de zon), het energetisch masseren van de ogen en het dagelijks lopen op blote voeten. In het boek Sungazing sta ik uitgebreid stil bij deze en andere technieken, welke essentieel zijn bij het zonnestaren en ook op zichzelf een bijdrage leveren aan een gezonder en natuurlijker leven, zoals ze door oorspronkelijke bewoners op aarde al werden werden toegepast.

In het begin kost de methode weinig tijd (enkele minuten) en kan hierdoor geleidelijk ingepast worden in het dagelijkse levensritme. Dit is even wennen maar goed te doen. Later zal blijken dat het ritme van de zon steeds meer de natuurlijke tijdseenheid wordt. Het toepassen van dit ritme zal ons bio-ritme geheel herstellen. Naderhand neemt de methode enige tijd in beslag (deels zelf te bepalen, tot maximaal 1 uur). Deze tijd wordt ruimschoots ‘gecompenseerd’ door een efficiënter, doelmatiger en gelukkiger leven welke steeds meer van binnenuit vormgegeven wordt.

“Keer je gezicht naar de zon en de schaduw zal achter je vallen”
                                                                                                              (Maori spreekwoord)       

volgende pagina