Waarom zonlicht?

De zon is dè levensbron waar alles uit voortgekomen is. Ons dagelijks leven heeft plaatsgemaakt voor een mentaal en mechanisch proces, waarin de klok centraal staat. Ons dagelijks leven speelt veelal binnen af, waarin een kunstmatig netwerk van contact draadloos tot stand is gekomen. Opgewekte energie wordt doorgegeven aan een veelvoud van randapparatuur welke ons leven bepaalt.

Sungazing in Vorselaar, Belgie

Belangenorganisaties waarschuwen tegen de gevaren van de zon. Fabrikanten promoten middelen tegen de schadelijke effecten van zonlicht. Ons contact met en onze mening over de zon is hierdoor veranderd. Onze hersenen (intellect) hebben het overgenomen van onze hormonen (natuurlijke intuïtie). Het wordt steeds minder eenvoudig om zelfstandig te ervaren wat goed voor ons is en de afhankelijkheid aan uiteenlopende belangen komen in contrast met een natuurlijk en organisch leven van vertrouwen, vanzelfsprekendheid  en inzichten.

Door zonlicht toe te laten, wordt een dieper natuurlijk weten (intuïtie) meer geactiveerd en hersteld. Het fysieke lichaam voedt en herstelt zich onder invloed van de zon. Hierdoor ontdekken we meer de autoriteit in onszelf en leven we automatisch lichamelijk en geestelijk bewuster voor onszelf en daarmee voor de omgeving. Sungazing brengt ons dichter bij onze eigen identiteit en uniek mens zijn. Na 2-3 maanden worden we ons hier weer bewust van en ontstaat voelbaar meer liefde, erkenning en respect voor onszelf en daarmee automatisch vanuit de reflectie voor de omgeving.

Jan Schelhaas; http://www.janschelhaas.nl/

Als 1) de randvoorwaarden voor het toelaten van zonlicht middels sungazing in acht worden genomen en 2) de techniek vanuit een zuivere intentie en 3) vanuit ons gevoel begeleid wordt, zijn de ervaringen ongekend, onverwacht en positief. De ervaringen leiden tot een herontdekking van het contact en de omvang van de betekenis van de zon,  de liefde en daarmee onszelf. Voor velen is de zon het grootste geschenk in het leven geworden.

Het directer toelaten van zonlicht heeft vele helende effecten en positieve bijwerkingen, zoals:
– een automatisch verlangen naar een gezonder en opgeruimde levenswijze;
– het onstaan van een natuurlijkere lichaamsvorm en bouw
– een grotere vrijheid in de beleving van ons fysieke lichaam
– toename in de helderheid, bewustzijn en inzichten in het leven
– een groter onderscheid tussen denken en weten; een gigantisch cadeau (!)
– minder behoefte aan compensaties en afhankelijkheden
– een gigantische gevoel van geluk en liefde dat ons doet schijnen, stralen, zoals de zon..

Het alleen al denken aan de zon geeft een positief gevoel. Sungazing zorgt dat deze positieve gevoelens dieper gaan en blijvender van aard zijn.

Werkelijk/innerlijk geluk via zonlicht.
Zonlicht, het toelaten van zonlicht op de juiste manier, geeft een gevoel van intense gelukzaligheid. Het beïnvloedt het hormoonstelsel, waaronder de hypofyse, de epifyse en de thymusklier. Het hormoonstelsel werkt hierdoor beter en evenwichtiger. Er ontstaat hierdoor een positief en aangenaam gevoel, meer helderheid en een scherpere intuïtie en waarneming. Pijn lost als het ware op en dat geeft automatisch een verruiming en verlichting in het lichaam en de geest. Zonlicht wordt op die manier ervaren als een intelligentie die vele lichaamsprocessen in een meer natuurlijke trilling brengt.

Al deze processen hebben een grote invloed op onze denkkaders. Gedachten nemen af, worden positiever, waardoor minder problemen ervaren worden. Hierdoor ontstaat automatisch meer balans met de intuïtie. We staan dichter bij onszelf en waarnemingen worden scherper. Een beter contact van binnenuit, innerlijk, is een automatisch vervolg.

Zonlicht heeft een preventieve werking waardoor we gezonder ouder worden.

Betere wereld dankzij de zon.
Het contact maken met zonlicht maakt ons lichaam na verloop van tijd vrijer, positiever, krachtig en daarmee gelukkiger. We stralen het zonlicht als het ware uit. De omgeving reageert hier positief op en straalt eveneens het licht uit. Iedereen wil geluk ervaren en het geluk van een ander werkt daarin aanstekelijk. Zo verspreidt zonlicht automatisch de boodschap van licht en liefde. Niets voor niets wordt het licht van de zon in religies en oude geschriften als een ‘openbaring’ omschreven.Het verlangen naar voedsel wordt minder en er ontstaat meer behoefte naar voeding. Voedselschaarste en afhankelijkheden hieromrent zouden geenzins nodig zijn en zelfs  verdwijnen. Epidemieën maken minder kans door een positieve UV-werking in het lichaam. De resistentie van het lichaam tegen ziekten neemt toe. Een duurzaam leven middels leidt tot minder behoeften en daarmee invloed op de omgeving.Hiermee wordt het principe ‘zo binnen, zo buiten’ en ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ dankzij licht binnen afzienbare tijd sterker, waarneemtbaar en voelbaar.
De veranderingen in onszelf en daarmee naar de omgeving zijn opeens een feit geworden en geven een exra dimentie in geluk en liefde.

In staat van Licht
Liefde voor alles wat leeft
Wanneer men elkaars onwetendheid vergeeft
Dat is een grote daad
Maakt weer heel wat eerder is geschaad
Vanuit hemels perspectief
Heb ik iedereen lief
Het Licht wist uit wat is geweest
Zorgt dat alles op slag geneest
Tot de Werkelijke staat
Die aan verwarring geen ruimte laat
Deirdre de Bruyn

Economisch en natuurlijk evenwicht.
Zonlicht in ons lichaam brengt ons meer naar het centrum van ons “mens-zijn”. Letterlijk en figuurlijk. Het herinnert ons aan wie we zijn en aan onze innerlijke waarden. Dankzij zonlicht worden we meer bewust van onze eigenheid en autoriteit. Dat we ZIJN in wie we ZIJN. Er is minder behoeften, meer loslaten en daarmee een makkelijker en liefdevoller  geven. Materie komt in beweging, het denken en weten komen meer in balans. Welvaart komt in balans met welzijn. Er komt meer afstemming tussen het ritme van de natuur en het ritme van lichaam.

Zonlicht kan weer bewuster die erkenning krijgen die het altijd al heeft gekend; als “De bron van leven en genezing”.En als welzijn vanuit een innerlijke zijn bewuster wordt ervaren, wordt deze automatisch bewuster ervaren naar de ander. Vanuit een meer gelijkwaardig respect en herkenning..

Sungazing voor dieren heel gewoon?