Werkwijze

Ik heb licht als leef en genezingswijze centraal staan in mijn aanpak. Mijn doel is om mensen bewust te maken waarom ze met een ziekte lopen en de consequenties hiervan die veelal samen te vatten zijn als een aantasting van hun eigen soevereiniteit.

Begeleiding bij Sungazing /Adviezen voor een leven vanuit licht:

– Persoonlijke begeleiding bij sungazing en adviezen voor een leven vanuit licht, tijdens de workshops/bijeenkomsten in groepsverband en individueel (via contactformulier).

Begeleiding bij o.a. reuma, lichamelijke pijn en beperkingen, depressiviteit (o.a. winterblues) en geestelijke pijn:

In mijn werkwijze kunnen de volgende methoden en aspecten centraal staan:
– regressie: begeleiding van geblokkeerde ervaringen naar inzichten en motivatie,
– krachtige en duidelijke begeleiding bij de aanpak bij reuma en depressiviteit,
– ondersteuning bij o.a. kanker, MS en diabetes,
– geweldloze communicatie: het zelf-lerend en -helend vermogen en -ontwaken, middels persoonsgerichte communicatie,
– begeleiding bij (gewenste) veranderingen in de woon, werk en leefsituatie,
– begeleiding bij een ‘nieuwe’, meer eigen, identiteit en de omgang daarmee,
– kharmisch bewustzijn: hoe onderscheid te leren maken tussen familiekharma, en ziele-opdracht, 
– activatie en bewustwording van het onderscheid tussen de 3e en de 4e dimensie voor deze tijd, en
– geleide meditaties bij rouwverwerking en het stervensproces.

De werkwijze is helder, praktisch en opbouwend en vraagt een gedreven motivatie.

Voor vragen en contact; zie het contactformulier in de rechterkolom.